top of page

Privacy statement

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens? Daar ga ik niet licht mee om. Ik houd me dan ook strikt aan alle voorschriften beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (beter gekend als de ‘AVG’).

 

Bezorg jij mij jouw persoonlijke gegevens zoals je naam, mailadres, of telefoonnummer? Dan gebruik ik die alleen voor de uitvoering van de opdracht die wij onderling overeen zijn gekomen, om tegemoet te komen aan mijn wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen, en om je te informeren van informatie die jou aanbelangt.

 

 

Verwerkingsverantwoordelijke

 

De betrokken gegevens worden verwerkt door Blue Pumpkin, Linkhoutstraat 329, 3560 Lummen, met ondernemingsnummer 0743.683.459.
Blue Pumpkin wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Blue Pumpkin instaat voor de correcte verwerking van jouw gegevens. Heb je hier vragen over of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan gerust rechtstreeks contact op:

Blue Pumpkin
Linkhoutstraat 329,

3560 Lummen
ondernemingsnummer: 0743.683.459

 

Functionaris voor Gegevensbescherming:

 

Anja, zaakvoerder
Tel: 0476 55 24 00
Anja@blue-pumpkin.be
 

Doeleinden van de verwerking

 

Wanneer je een opdracht bij mij plaatst, een offerte aanvraagt, gratis content opvraagt, een opleiding bijwoont, of op een andere manier contact opneemt met Blue Pumpkin, dan verwerk ik jouw persoonlijke gegevens (identificatiegegevens, contactgegevens en facturatiegegevens) met respect voor jouw privacy.

Ik gebruik jouw gegevens dus alleen voor datgene dat we hebben afgesproken (het schrijven van teksten, het opmaken van een factuur, het bezorgen van informatie, enzovoort), en ik deel ze niet met een derde partij.

Heb je gratis content van mij gedownload, en heb je je daarbij akkoord verklaard om verdere tips per mail te ontvangen? Dan ontvang je mijn gratis nieuwsbrief. Wil je die liever niet meer ontvangen? Dan kun je je op elk moment uitschrijven via de uitschrijfknop onderaan elke mail. Ik schrijf je dus niet ongevraagd in op mijn nieuwsbrief.

 

Doorgifte van gegevens

 

Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen zoals commerciële partners. Ik maak gebruik van software bij de uitoefening van mijn beroep (boekhoudsoftware, tekstverwerkingsprogramma’s, nieuwsbrieftools en dergelijke), maar alleen bij leveranciers die op hun beurt de veilige verwerking van gegevens garanderen. Ik garandeer bovendien dat je gegevens niet worden doorgegeven aan landen buiten de EER, tenzij onder de voorwaarden en met de bescherming die voorzien is in de AVG.

 

Hoe lang houd ik je gegevens bij?

 

De gegevens die ik verwerk om te kunnen voldoen aan mijn boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft. Briefingmateriaal dat ik ontvang om opdrachten te kunnen uitvoeren, houd ik na afwerking en goedkeuring van de opdracht nog 2 jaar bij om eventuele vervolgopdrachten tot een goed einde te kunnen brengen.

 

Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je gegevens

 

Ik licht graag even toe welke rechten je hebt wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens:

   Recht van inzage: je hebt het recht om inzage te vragen in jouw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;
   Recht op verbetering: je hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
   Recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht me te vragen jouw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot je gegevens opnieuw correct zijn.
   Recht om vergeten te worden: je hebt het recht om te vragen dat ik jouw gegevens wis, wanneer ze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
   Recht op overdracht van gegevens: je hebt het recht de gegevens die ik over jou heb te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
   Recht op bezwaar: Ontvang je mijn gratis nieuwsbrief en wil je die liever niet meer ontvangen? Dan kun je je op elk moment uitschrijven via de uitschrijfknop onderaan elke mail of per mail aan anja@blue-pumpkin.be. Ik geef zo snel mogelijk gevolg aan je verzoek.
    

Klachten

 

Heb je toch nog een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kun je je richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

bottom of page